תנאים ומדיניות

תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ותנאי פרסום כתבה דומים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אתר חזית בכתובת שם מתחם hazit.co.il לפי השינויים בהתאם לאתר זה.