מהלך להפחתה דרמטית בריבית הפיגורים, והפיכתה לתמריץ מעודד תשלום

אומצו מסקנות הביניים של הצוות לבחינת מנגנוני הריבית הנגבית בגין חובות, אשר בחן את הריביות המוגדרות בחוק פסיקת ריבית והצמדה. יש שיתוף פעולה בין משרדי לקידום תיקוני חקיקה לחוק פסיקת ריבית והצמדה ולחוק ההוצאה לפועל, והוא פועל לפרסום תזכיר חוק בהקדם האפשרי על מנת להביא לקידום הרפורמה. השפעת המהלך צפויה להיות דרמטית בהשפעה על חלק … להמשך קריאה